Kas yra įsilaužimų testavimas?

2024 03 21 · 5 minutės

Kibernetiniai nusikaltėliai ne tik spartina įsilaužimų mąstą, bet ir tobulina naudojamas technologijas. Todėl vis daugiau organizacijų susidomi IT saugumo paslaugomis ir į savo IT strategijas įtraukia įsilaužimų testavimo iniciatyvas.  

Neseniai paskelbtoje ataskaitoje, kurioje kalbama apie įsilaužimų testavimą, minima, jog net 92 % įmonių didina savo IT saugumo biudžetus, o 86 % organizacijų papildomai investuoja būtent į įsilaužimų testavimo veiklas.  

Todėl šiame tinklaraščio įraše mūsų įsilaužimų testuotojas Rimantas Milieška pristato ir detaliai paaiškina, kas yra įsilaužimų testavimas, kodėl jis reikalingas, kokie pagrindiniai šios paslaugos privalumai ir apribojimai bei koks yra įsilaužimų testavimo paslaugos suteikimo procesas. 

Kas yra įsilaužimų testavimas ir kodėl jį atlikti yra būtina 

Įsilaužimų testavimas, dažnai vadinamas pentesting, penetration testing arba dar kitaip – etišku įsilaužimu, yra imituojama kibernetinė ataka. Jos metu siekiama nustatyti tam tikrų sistemų, programinės įrangos ar išeities kodų, vidaus, išorinio tinklo ar techninės įrangos pažeidžiamumą, kuriuo gali pasinaudoti piktavaliai įsilaužėliai.  

Suteikiant įsilaužimų testavimo paslaugas, IT saugumo ekspertai atsiduria kibernetinių nusikaltėlių rolėje ir, pasitelkę pažangius įrankius, nustato naudojamos programinės įrangos, tinklo ar kitų infrastruktūros elementų pažeidžiamumą. Įsilaužimo testavimas apima įvairias sritis, tačiau paprastai įsilaužimų testuotojai tikrina viską pagal su klientu sutartą darbų apimtį – nuo prisijungimo prie sistemų iki tinklo sujungimo nustatymų – tokiu būdu išbandydami, kaip tam tikrose vietose yra atlaikomos kibernetinės atakos. Taip organizacijos yra supažindinamos apie silpnąsias vietas turėdamos galimybę sustiprinti savo apsaugą nuo kibernetinių grėsmių. Įsilaužimų testavimo iniciatyvos leidžia užbėgti įvykiams už akių ir sukuria sąlygas eliminuoti testavimo metu nustatytas saugumo spragas.  

Beje, svarbu suprasti, kad kalbant apie įsilaužimo testavimo paslaugas, visos atrastos IT saugumo spragos nėra nesėkmė, verčiau – galimybė mokytis ir tobulėti bei sukurti dar tvirtesnę apsaugą nuolat kintančių kibernetinių grėsmių akivaizdoje. 

Pagrindiniai įsilaužimų testavimo paslaugos pranašumai 

Visų pirma, įsilaužimų testavimas yra labai svarbi bendro organizacijos IT saugumo dedamoji, kuri iš esmės gali prisidėti prie organizacijos verslo tęstinumo. O kiti šios paslaugos pranašumai yra šie: 

 • Saugumo rizikų vertinimas. Įsilaužimų testavimas nuodugniai įvertina organizacijos atsparumą tiek vidinėms, tiek išorinėms grėsmėms, kruopščiai identifikuoja pažeidžiamumus ir suteikia aiškesnį organizacijos atsparumo kibernetinėms grėsmėms vaizdą; 
 • Proaktyvus saugumo valdymas. Įsilaužimų testavimas tiksliai identifikuoja IT saugumo trūkumus. Todėl organizacijos, žinodamos esamą situaciją, gali imtis aktyvių priemonių siekiant sustiprinti savo saugumą bei užtikrinti tvirtą apsaugą nuo galimų kibernetinių grėsmių; 
 • Užtikrintas sprendimų priėmimas. Įsilaužimų testavimo iniciatyvos naudojamos kaip kritinis esamos saugumo politikos ir priemonių veiksmingumo įvertinimas. Atliktas įsilaužimų testavimas suteikia vertingų įžvalgų, leidžiančių priimti pagrįstus sprendimus dėl išteklių paskirstymo įgyvendinant IT saugumo strategiją; 
 • Kibernetinis atsparumas. Kadangi įsilaužimo testavimas imituoja potencialias įvairaus tipo kibernetines atakas, jo metu įgytos žinios ir atrastos saugumo spragos didina pasitikėjimą organizacijos kibernetiniu atsparumu bei suteikia praktinės patirties, kaip reikėtų reaguoti į bet kokias potencialiai įvyksiančias kibernetines grėsmes. 

Reguliariai atliekami įsilaužimų testavimai ir phishing atakų simuliacijos leidžia išlaikyti organizacijos kibernetinį atsparumą, atitiktį teisės aktų reikalavimams bei tvirtą pasirengimą kibernetinių iššūkių atveju. 

Pagrindinės įsilaužimų testavimo sritys 

Įsilaužimų testavimas įprastai aprėpia visapusišką organizacijos saugumo vertinimą – nuo tinklo infrastruktūros iki socialinės inžinerijos grėsmių. O pačios populiariausios įsilaužimų testavimo sritys yra šios: 

 • Tinklo įsilaužimų testavimas. Ši įsilaužimų testavimo sritis apima vidaus tinklo infrastruktūros, ugniasienių ir techninės įrangos įvertinimą. Tinklo įsilaužimų testavimas gali būti vykdomas organizacijos viduje, daugiausia dėmesio skiriant vidiniam įmonės tinklui, arba testuojant išorinį tinklą; 
 • Bevielio tinklo atsparumo įsilaužimui testavimas. Šis įsilaužimo testavimas yra skirtas organizacijos WLAN arba kitiems bevielio ryšio kanalams. Tai padeda atskleisti šifravimo trūkumus, nekorektiškus prieigos taškus ir WLAN pažeidžiamumus
 • Web aplikacijų įsilaužimo testavimas. Atliekant web aplikacijų įsilaužimo testavimą gilinamasi į interneto svetaines ir aplikacijų programavimo sąsajas (API) bei ieškoma programinio kodo ir architektūros saugumo spragų; 
 • Mobiliųjų aplikacijų testavimas. Atliekamas tiek Android, tiek iOS mobiliųjų aplikacijų įsilaužimo testavimas siekiant nustatyti autentifikavimo, duomenų nutekėjimo ir kitas saugumo spragas; 
 • Debesijos įsilaužimo testavimas. Šio testavimo metu yra atliekami individualūs saugumo vertinimai, skirti sutvarkyti nepakankamą debesijos architektūros konfigūraciją ir eliminuoti potencialias saugumo spragas; 
 • Socialinė inžinerija. Ši įsilaužimo testavimo sritis apima ne tik pagrindinius socialinės inžinerijos tipus kaip, pavyzdžiui, sukčiavimus el. paštu, telefono skambučiais, masinimo atakas naudojant USB ir pan., bet ir organizacijos personalo žinių bei išmanymo įvertinimą.   

Išmėgindamos skirtingus įsilaužimų testavimo tipus organizacijos gali atskleisti įvairių sričių pažeidžiamumus ir stiprinti apsaugą nuo besikeičiančių kibernetinių grėsmių. 

Kas atlieka įsilaužimo testavimą

Etiniai įsilaužėliai, dažnai dar pavadinami ethical hacker arba white-hat hacker, yra kvalifikuoti kibernetinio saugumo specialistai, kasdien vykdantys skirtingas kibernetines atakas. Priklausomai nuo poreikių ar organizacijos specifikos bei strategijos, etiniai įsilaužėliai gali būti tiek išoriniai bei nepriklausomi partneriai, tiek dirbti pačios organizacijos IT saugumo skyriuje. 

Svarbu suprasti, kad priešingai nei piktybiniai programišiai, dar vadinami black-hat hackers, etiniai įsilaužėliai niekada nesinaudos sistemų pažeidžiamumu be leidimo taip siekdami asmeninės naudos ar piktavališkų ketinimų. Todėl vykdant įsilaužimo testavimo iniciatyvas, organizacijos į pagalbą pasitelkia tik etinius įsilaužėlius.  

Kaip yra vykdomas įsilaužimų testavimas

Atliekant įsilaužimų testavimą paprastai yra įgyvendinami šie esminiai etapai: 

 • Žvalgyba. Šiame pradiniame įsilaužimų testavimo etape įsilaužimų testuotojai kruopščiai renka informaciją apie tam tikrą programinę įrangą ir programinės įrangos vartotojus. Visa ši informacija yra būtina įsilaužimų testavimo strategijai sukurti; 
 • Skenavimas. Toliau įsilaužimų testuotojai, naudodami įvairius įrankius, skenuoja pažeidžiamiausias programinės įrangos ar tikslinės sistemos vietas. Šio etapo tikslas yra kuo tiksliau atrasti silpnąsias vietas, kuriomis gali pasinaudoti piktavaliai; 
 • Vertinimas. Remdamiesi ankstesniuose etapuose surinkta informacija, įsilaužimų testuotojai ne tik nustato silpnąsias vietas, tačiau jas įvertina. Šiame etape yra pateikiamos labai aiškios įžvalgos apie galimas saugumo rizikas konkrečiose tikslinės sistemos ar programinės įrangos vietose; 
 • Testavimas. Šiame etape įsilaužimų testuotojas, jau žinodamas pažeidžiamiausias vietas ir įvertinęs identifikuotas saugumo spragas, imituoja realias kibernetines atakas, kad įvertintų realų sistemų ar programinės įrangos atsparumą; 
 • Ataskaitų teikimas. Šis etapas apima visų išvadų dokumentavimą, atskleistų pažeidžiamumų ir jų poveikio organizacijos veiklos tęstinumui detalizavimą. Taip pat yra pateikiamos išsamios rekomendacijos, pateiktos ataskaitų formatu, ką reikėtų daryti toliau ir kaip eliminuoti visus pažeidžiamumus; 
 • Pakartotinis testavimas. Šis, paskutinis, etapas yra atliekamas po to, kai jau buvo eliminuotos atrastos saugumo spragos. Tai leidžia įsivertinti įsilaužimo testavimo iniciatyvos sėkmę ir būti ramiems, kad nuo šiol organizacija yra atspari kibernetinėms atakoms.  

Įvykdžius visus įsilaužimų testavimo žingsnius, organizacijos įgyja vertingos informacijos apie taisytinas saugumo vietas, o remiantis tuo – priimti pagrįstus sprendimus kibernetinio saugumo užtikrinimui. 

Kiek užtrunka įsilaužimų testavimas

Įsilaužimų testavimo trukmė labai priklauso nuo iniciatyvos apimties bei sudėtingumo. Tam turi įtakos tiek pačios sistemos ar programinės įrangos kompleksiškumas, tiek testavimui prieinami ištekliai, tiek pačios organizacijos iškelti tikslai bei reikalavimai. Pavyzdžiui, mažesnės apimties aplikacijos įsilaužimų testavimas gali trukti vos kelias dienas, o sudėtingesnės, apimančios daug sudedamųjų taškų – ir iki kelių savaičių. Tačiau paprastai paslaugos suteikimo terminai pasiskirsto taip: 

 • Planavimo etapas gali užtrukti 2-3 savaites. Tai apima sutarties sudarymą, išteklių paskirstymą, kitus administracinius bei vadybinius klausimus; 
 • Vykdymas paprastai trunka 1-2 savaites. Konkrečiam laikotarpiui turi įtakos sistemos ar programinės įrangos apimtis bei kompleksiškumas; 
 • Dokumentacija. Šis etapas, kurio metu yra ruošiamos įvairios ataskaitos, užtrunka apie 2-3 dienas; 
 • Išvados ir rekomendacijos bei jų pateikimas trunka iki vienos dienos. Šis etapas yra finalinis ir po jo įsilaužimų testavimo projektas yra užbaigiamas.  

Viršuje pateikta įsilaužimų testavimo eiga užtikrina šių paslaugų proceso išsamumą ir veiksmingumą. 

Kaip dažnai reikia atlikti įsilaužimų testavimus 

Įsilaužimų testavimo dažnumas paprastai priklauso nuo įvairių veiksnių kaip, pavyzdžiui, sektoriaus reguliacijos, IT infrastruktūros atnaujinimai, organizacijos saugumo rizikų toleravimo lygis ir pan. Ekspertai įsilaužimų testavimą rekomenduoja paversti higieniniu įpročiu ir jį atlikti ne rečiau kaip kartą metuose – tai leidžia užtikrinti atsparumą kibernetinėms grėsmėms. Kita vertus, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, po reikšmingų tinklo infrastruktūros ar taikomųjų programų pakeitimų, įdiegus naujas saugos kontrolės priemones ar įvykus incidentui, įsilaužimų testavimą būtina atlikti nedelsiant.  

Kokių ribojimų turi įsilaužimų testavimo paslaugos 

Nors kiekvienai organizacijai įsilaužimų testavimas yra gyvybiškai svarbi paslauga, siekiant užtikrinti atsparumą kibernetinėms grėsmėms, vykdant įsilaužimų testavimo iniciatyvą, galima susidurti ir su iššūkiais. Vieni pagrindinių yra šie: 

 • Laiko ribojimai. Įsilaužimų testavimas yra atliekamas iš anksto suderintu metu, o tai gali turėti įtakos realių saugumo spragų suradimui bei įvertinimui lyginant su neplanuota, realia kibernetine ataka; 
 • Apimties ribojimai. Organizacijos, norinčios sutaupyti, gali pasirinkti testuoti tik tam tikras, ne visas, programinės įrangos ar sistemos dalis. Tokiu atveju tam tikros sritys lieka nepatikrintos ir gali turėti saugumo spragų; 
 • Prieigos ribojimai. Įsilaužimų testuotojai gali susidurti su ribota prieiga prie specifinės ir tikslinės aplinkos, kas gali turėti įtakos nustatyti pažeidžiamumus visame tinkle; 
 • Metodologiniai ribojimai. Etiniai įsilaužėliai privalo laikytis tam tikrų, etiškų metodų siekiant išvengti sistemos apkrovų ar gedimų. Todėl tai taip pat yra iššūkis tokiu būdu ieškant saugumo spragų ir lyginant su realia kibernetine ataka.  

Atsižvelgdamos į išvardintus apribojimus organizacijos gali apsvarstyti galimybę taikyti papildomus įsilaužimų testavimo metodus ir tikslingai pasirinkti kibernetinio saugumo priemones

Pagrindiniai skirtumai tarp pažeidžiamumo skenavimo ir įsilaužimų testavimo 

Nors tiek pažeidžiamumo skenavimas, angliškai vadinamas vulnerability scanning, tiek įsilaužimų testavimas yra skirtos kibernetiniam atsparumui užtikrinti, tai dvi skirtingos paslaugos. Pažeidžiamumo skenavimas yra skirtas nustatyti galimus tinklo įrenginių ir programų trūkumus, kai įsilaužimų testavimas apima automatinį bandymą išnaudoti šiuos trūkumus.  

Pažeidžiamumo skenavimas paprastai yra automatizuotas ir atliekamas į pagalbą pasitelkiant įvairius įrankius, tačiau neapima praktinių bandymų siekiant pasinaudoti saugumo spragomis. Įsilaužimų testuotojai rankiniu būdu patikrina automatinių įrankių atrastus pažeidžiamumus, kai tuo tarpu atliekant pažeidžiamumų skenavimą, įrenginiai automatiškai ir neretai klaidingai sužymi potencialias spragas. Pati įsilaužimų testavimo paslauga apima kompleksines dalis, net tokias kaip fizinės įrangos vertinimas ar bandymus gauti neteisėtą prieigą.  

Nors abi paslaugos prisideda prie kibernetinio atsparumo didinimo, pažeidžiamumo skenavimas suteikia preliminarų vaizdą apie galimas saugumo spragas, kai tuo tarpu įsilaužimų testavimas leidžia ne tik nuodugniai įvertinti kibernetinį atsparumą, bet ir jį prasitestuoti realiomis sąlygomis.  

Apibendrinant įsilaužimų testavimas padeda atskleisti esančius IT pažeidžiamumus ir suteikia galimybę organizacijoms stiprinti skaitmeninę saugą, o tai leidžia didinti kibernetinę atsparumą. Pasitelkdamos įsilaužimų testavimą bei eliminuodamos taisytinas saugumo vietas, organizacijos gali užtikrinti patikimą apsaugą nuo galimų kibernetinių grėsmių. 

Norite aptarti savo verslo atvejį? Susisiekite su mūsų kibernetinio saugumo komanda ir gaukite visas reikiamas konsultacijas. 

Aptarkime naujas galimybes jums

Norite pasikonsultuoti ar turite papildomų klausimų? Susisiekite jums patogiu būdu jau šiandien.

Rezervuoti laiką

+370 5 2 780 400
info@ba.lt