Verslo analitikos (BI) sprendimai

Geriausi sprendimai priimami remiantis duomenimis. Pastaruoju metu dažnai sakoma, jog ateities valiuta yra duomenys. Tai gali skambėti labai inovatyviai, bet jau šiandien esame įsitikinę, kad tai tampa realybe.

Siekiant priimti tinkamus verslo sprendimus, neužtenka Excel‘yje paruoštos prognozės. Kuriant produktus ar teikiant paslaugas galutiniams vartotojams, nepakanka remtis tik praeities pardavimais, įvertinant sezoniškumą – šiandien savo rinkoje laimi tas, kuris atranda naujus duomenų šaltinius ir jų panaudojimo būdus.

Baltic Amadeus teikiama didžiųjų duomenų ir analitikos platformos vystymo paslauga apima:

  • Konkretaus verslo poreikių ir kylančių iššūkių identifikavimą.
  • Atsižvelgiant į kliento verslo poreikius, sukuriamą duomenų analitikos platformą.
  • Horizontalią infrastruktūrą, kurią būtų galima lengvai keisti ir pritaikyti verslui augant ir keičiantis.
  • Duomenų inžinierių ir analitikų komandą ir ekspertines žinias tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu.

Technologijos

Analitika

Duomenų modeliavimas

Vizualizavimas

Įgyvendinimas

  • Analitikos reikalavimų analizė sutariama kokią informaciją, kokiais pjūviais ir kokiame kontekste norima stebėti.
  • Duomenų šaltinių integravimas (angl. ETL) – duomenų surinkimas iš verslo sistemų, jų transformavimas į analitikai tinkamą struktūrą bei užkrovimas į duomenų saugyklą ar tiesiai į duomenų modelį.
  • Duomenų analizės modelio paruošimas – analizės dimensijų, matų, veiklos rodiklių bei jų sąveikų programavimas.
  • Galutinių duomenų vizualizavimas – galutinių ataskaitų bei skydelių modeliavimas.

Kuriama pridėtinė vertė

Įdiegti verslo analitikos sprendimai užtikrins organizacijose priimamų valdymo sprendimų operatyvumą ir kokybę, tikslesnę verslo procesų kontrolę, leis greitai identifikuoti problemines sritis bei atrasti naujų veiklos įžvalgų. Laikas ir pinigai, ankščiau skirti išsiaiškinti įvykusių kritinių situacijų aplinkybėms, gali būti panaudoti strateginiam planavimui, tokiu būdu suteikiant ženklų konkurencinį pranašumą. Įžvalgos, įgautos verčiant neapdorotus duomenis žiniomis, leidžia įmonei augti, iš anksto pastebint barjerus bei nepraleidžiant esminės informacijos.

Mūsų projektai

Rytojus priklauso lyderiams. Siekiate jais būti? SUSISIEKITE >