Duomenų galia skaitmeninei jūsų verslo transformacijai

Atskleiskite savo verslo duomenų potencialą, vystant naujus verslo modelius, tobulinant operacinius procesus, priimant duomenimis grįstus sprendimus, planuojant augimą ir plėtrą.

Kuriame debesijos, didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto technologijomis paremtus duomenų valdymo ir analitikos sprendimus. Taip savo klientams bei partneriams siekiame užtikrinti didesnę investicijų grąžą, optimizuoti išlaidas ir atverti naujas verslo nišas.

Duomenų valdymo ir analitikos sprendimai jums padės:

 • Kurti efektyvesnę organizaciją. Aukšta duomenų kokybė, jų prieinamumas ir patikimumas leis priimti pagrįstus sprendimus. Duomenimis paremtos prielaidos ir prognozės padės greitai reaguoti ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.
 • Užtikrinti duomenų saugumą. Laikomės aukščiausių rinkos standartų, tvarkant ir saugant jūsų verslo duomenis. Preciziškumas, taikant saugumo ir atitikties reikalavimus, padeda užtikrinti jūsų organizacijos atsparumą tiek vidaus, tiek išorės rizikoms.
 • Pagreitinti skaitmeninę verslo transformaciją. Mūsų diegiami duomenų analitikos sprendimai padės vystyti naujus verslo modelius, kurti inovacijas ir atskleisti naujų produktų ar paslaugų potencialą.
 • Išvengti technologinių rūpesčių. Mes atliksime efektyviam duomenų valdymui būtinus technologinius darbus. Tai pat užtikrinsime analitikos sistemų 24/7 priežiūrą. Kol rūpinsimės infrastruktūra, jūs visą savo laiką galėsite skirti verslo plėtrai ir duomenimis paremtų įžvalgų pritaikymui organizacijos veikloje.

Mūsų duomenų ir analitikos sprendimai efektyvesnei organizacijai

 • Duomenų surinkimas ir integracija. Iš skirtingų duomenų šaltinių gaunamus duomenis surenkame, apdorojame ir suderiname. Dirbame su duomenimis gaunamais, pavyzdžiui, iš nuosavų duomenų centrų, viešos ar programinės įrangos tiekėjams priklausančios debesų kompiuterijos infrastruktūros. Įgyvendindami duomenų integracijos sprendimus naudojamės pasaulyje lyderiaujančio duomenų produktų tiekėjo „Talend“ platforma ir produktais.
 • Duomenų valdymas ir kokybės užtikrinimas. Mes profiliuojame bei kataloguojame jūsų verslo duomenis/metaduomenis. Taip pat juos tvarkome ir valdome jų kokybę. Tinkamai atlikus šias funkcijas, užtikriname efektyvų jūsų duomenų valdysenos strategijos įgyvendinimą, atitinkantį rinkoje pripažintus standartus. Pasitelkiame duomenų produktų tiekimo lyderio „Talend“ platformą ir produktus.
 • Analitikos duomenų valdymas. Valdome ir tvarkome jūsų verslo analitikai naudojamus duomenis. Naudodami tiek viešai prieinamas debesijos (AWS, Azure) paslaugas/platformas, tiek nuosavuose duomenų centruose veikiančias specifines technologijas, dirbame su įvairaus tipo duomenų sandėliais ir saugyklomis.
 • Tradicinė verslo analitika. Paruošiame duomenis verslo analitikos užduotims atlikti. Sukuriame galimybes juos vizualizuoti, kurti interaktyvias diagramas, maketuoti, pristatinėti ir dalintis organizacijos viduje. Įgyvendindami tradicinės verslo analitikos sprendimus, pasitelkiame pripažintas „PowerBI“, „Tableau“, „SQL Server Reporting/Server Analysis Services“ technologijas.
 • Pažangi analitika. Diegiame sprendimus, leidžiančius atlikti kompleksišką statistinę analizę ir modeliavimą. Tai padeda įžvelgti tendencijas, prognozuoti ateitį ir įveikti sudėtingus veiklos optimizavimo bei automatizavimo iššūkius. Šiuos sprendimus įgyvendiname naudodami dirbtinio intelekto (AI) ir mašininio mokymosi (Machine learning) technologijas.

Mūsų duomenų ir analitikos paslaugos spartesnei jūsų verslo transformacijai

Teikiame konsultavimo ir sprendimų įgyvendinimo paslaugas. Šios paslaugos užtikrina efektyvią duomenų valdysenos strategiją ir kokybišką technologinių užduočių atlikimą.

Konsultavimo paslaugos:

 • Konsultacijos duomenų valdysenos ir valdymo klausimais. Siekdami įvertinti duomenų brandos lygį, atliekame jūsų organizacijos duomenų analitikos auditą. Remiantis audito rezultatais, parengiame duomenų valdysenos ir valdymo strategiją bei darbų įgyvendinimo planą.
 • Tinkamų technologijų, produktų ir tiekėjų parinkimas. Atsižvelgdami į jūsų verslo poreikius, organizacijos brandą ir numatytus darbus, parengiame techninius reikalavimus sprendimui. Taip pat surandame tinkamiausius produktus ir įvertiname jų tinkamumą. Mūsų tikslas – pasiūlyti sprendimą, kuriantį didžiausią pridėtinę vertę ir užtikrinantį maksimalią investicinę grąžą.
 • Duomenų įdarbinimo potencialo įvertinimas. Atliekame kompleksišką rinkos, vartotojų ir organizacijos veiklos analizę. Jos metu įvertiname pilną duomenų įdarbinimo potencialą ir galimybes. Bendradarbiaudami su jumis parengiame verslo planą, pagrindžiantį investicijų į duomenų ir analitikos sprendimus atsipirkimą.
 • Inovacijų vystymas. Atliekame ir pristatome naujų technologijų, įrankių bei platformų analizę, kuri padės kurti ir diegti duomenų valdymo naujoves organizacijoje. Bendradarbiaujame kuriant naujų sprendimų koncepciją, prototipus bei pradinius produktus. Tokiu būdu siekiame įtvirtinti jūsų verslo konkurencinį pranašumą.

Aptarkime naujas galimybes jums

Norite pasikonsultuoti ar turite papildomų klausimų? Susisiekite jums patogiu būdu jau šiandien.

Rezervuoti laiką

+370 5 2 780 400
info@ba.lt

  Sprendimų įgyvendinimo paslaugos:

  • Sprendimų architektūros parengimas. Pirmiausia, įvertiname jūsų organizacijos duomenų infrastruktūrą. Po to parengiame pasiūlymus bei gaires jos tobulinimui. Taip pat paruošiame duomenų ir analitikos sprendimo bei jo diegimo infrastruktūros architektūrą.
  • Duomenų valdymo sprendimų modernizavimas. Įvertinę jūsų duomenų ekosistemos tinkamumą verslo tikslams įgyvendinti bei atitikimą rinkos standartui, pateikiame rekomendacijas jos tobulinimui. Įgyvendiname rekomendacijose nurodytus modernizavimo darbus taip padidindami sprendimų efektyvumą, saugumą, atitiktį bei optimizuodami IT sąnaudas.
  • Naujų sprendimų diegimas. Paruošiame naujo sprendimo diegimui reikalingą infrastruktūrą. Taip pat atliekame duomenų ir analitikos produktų integracijos bei konfigūravimo užduotis. Galiausiai – pasirūpiname programavimo darbais.
  • Duomenų perkėlimas į naują sistemą. Parengiame detalų duomenų perkėlimo planą, kuris apima duomenų migraciją iš skirtingų duomenų šaltinių – sandėlių ir saugyklų – į įvairių tipų platformas. Taip pat pasirūpiname duomenų perkėlimu iš jūsų nuosavų duomenų centrų į atvirus debesis: AWS, Azure.

  Informacijos saugumo užtikrinimas: nuo audito iki įrankių parinkimo

  Atliekame jūsų duomenų ekosistemos saugumo auditą ir pateikiame rekomendacijas bei gaires esamos sistemos tobulinimui. Įdiegiame įrankius bei sprendimus, kurie užtikrina jūsų organizacijoje kaupiamų duomenų saugumą. Visuomet vadovaujamės visuotinai pripažintais rinkos standartais ir tarptautinėmis gerosiomis praktikomis.

  Partneriai ir technologijos  

  Pagrindiniai partneriai

  Kitos technologijos

  Debesų kompiuterija  – Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud 

  Duomenų surinkimas, integravimas – MS SSIS, Apache Airflow, Talend, SAP DI, Alteryx 

  Duomenų bazės – MSSQL, MySQL, PostgreDB, OracleDB, MariaDB 

  Tradicinė, verslo analitika – Power BI, Tableau, SAP BO, Oracle BI, SSRS, SSAS, QuickSight 

  Pažangi analitika – Python, R 

  Duomenų srauto valdymas – RabbitMQ, Kafka 

  Visi Baltic Amadeus pasiekimai ir sertifikatai.

  Aptarkime naujas galimybes jums

  Norite pasikonsultuoti ar turite papildomų klausimų? Susisiekite jums patogiu būdu jau šiandien.

  Rezervuoti laiką

  +370 5 2 780 400
  info@ba.lt