Have not found what you were looking for?
Do not miss a chance to take a deeper look into software development!
Take me back

Programinės įrangos kūrimas

Esame programinės įrangos kūrimo ekspertai, siūlantys individualizuotus IT sprendimus, kurie teikia vertę bei investicijų grąžą.

Kurdami unikalius IT sprendimus sujungiame kliento keliamus tikslus, naudotojų poreikius ir savo technologines žinias. Vadovaudamiesi didžiule patirtimi programinės įrangos kūrimo srityje, išmanydami pagrindinius informacinių sistemų kūrimo proceso etapus, taikydami naujausias technologijas ir galvodami apie realios vertės klientui sukūrimą - užtikriname maksimalią paslaugų kokybę per trumpiausius terminus.

Projektus valdome pagal Agile metodologiją, kuri gerina komunikaciją, stiprina rizikų valdymą ir suteikia galimybę pamatyti pirmus projekto rezultatus jau po kelių savaičių.

  Take a deeper look!

  Learn how we can accelerate your business with software development.

  Download
  Booklet picture

  Technologijos

  Įgyvendinimas

  Individualizuotos programinės įrangos sprendimų kūrimo ir įgyvendinimo etapai:

  • Analizė – sukuriamas sistemos detalus reikalavimų aprašymas ir maketas, leidžiantys įsivaizduoti būsimos sistemos veikimo principus ir funkcionalumą.
  • Projektavimas – sukuriama sistemos architektūra, užtikrinanti tolimesnį jos plėtimą, efektyvumą, saugumą ir greitaveiką.
  • Usability analizė – atliekama sukurto sistemos maketo analizė, įsitikinant, kad sprendimo funkcionalumas pateisins visus galutinių vartotojų lūkesčius.
  • Dizainas – sukuriamas dizainas, kuris atskleidžia ir išryškina pateikiamą turinį ir apjungia tris pagrindinius komponentus: patogumą vartotojui, estetinį vaizdą bei funkcionalumą.
  • Programavimas – atliekami programavimo darbai, užtikrinant kuriamo kodo kokybę ir minimalų klaidų skaičių.
  • Testavimas – surandamos ir likviduojamos sukurto sprendimo klaidos.
  • Greitaveikos testavimas – užtikrinama, kad sistema veiks patikimai ir stabiliai, net ir esant dideliems vartotojų srautams.
  • Saugumo auditas – atliekami audito darbai, iki minimumo sumažinantys įsilaužimo į sprendimą tikimybę.
  • Diegimas – paruošiama sistemos paleidimo strategija ir paruošiamos diegimo instrukcijos, atliekamas diegimas.
  • SEO optimizavimas – sukurtas sprendimas optimizuojamas paieškos sistemoms, užtikrinant jo pranašumą prieš konkurentus.

  Priklausomai nuo projekto funkcionalumo, įgyvendinamų etapų skaičius gali skirtis.

  Rytojus priklauso lyderiams. Siekiate jais būti?

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.Learn more

  Exit icon