Have not found what you were looking for?
Do not miss a chance to take a deeper look into software development!
Take me back

Verslo analitikos (BI) sprendimai

Verslo analitikos įrankis sklandžiam strateginius ir operacinius sprendimus priimančių darbuotojų informacijos valdymui.

Diegiame verslo analitikos sprendimus, skirtus visapusiškai kiekvienos organizacijos informacijos srautų kontrolei. Teisingai valdoma informacija kuria Jūsų verslui pridėtinę vertę. Šis technologijų ir įrankių rinkinys yra skirtas siekti geresnių verslo sprendimų priėmimo visuose organizacijos lygiuose, užtikrinant laiku bei tinkamu formatu reikiamos informacijos pateikimą. Korektiška, vieningai sisteminama ir pasiekiama informacija leidžia greitai priimti sprendimus, tinkamai reaguoti į pokyčius, užkirsti kelią klaidoms bei įgalina atrasti naujas veiklos įžvalgas.

Technologijos

AnalyticsAnalytics
ETL
  • Power Query
  • SSIS
Duomenų modeliavimas
  • Power Pivot
  • SSAS
Vizualizavimas
  • Power BI
  • SSRS

Įgyvendinimas

  • Analitikos reikalavimų analizė – sutariama kokią informaciją, kokiais pjūviais ir kokiame kontekste norima stebėti.
  • Duomenų šaltinių integravimas (angl. ETL) – duomenų surinkimas iš verslo sistemų, jų transformavimas į analitikai tinkamą struktūrą bei užkrovimas į duomenų saugyklą ar tiesiai į duomenų modelį.
  • Duomenų analizės modelio paruošimas – analizės dimensijų, matų, veiklos rodiklių bei jų sąveikų programavimas.
  • Galutinių duomenų vizualizavimas – galutinių ataskaitų bei skydelių modeliavimas.

Kuriama pridėtinė vertė

Įdiegti verslo analitikos sprendimai užtikrins organizacijose priimamų valdymo sprendimų operatyvumą ir kokybę, tikslesnę verslo procesų kontrolę, leis greitai identifikuoti problemines sritis bei atrasti naujų veiklos įžvalgų. Laikas ir pinigai, ankščiau skirti išsiaiškinti įvykusių kritinių situacijų aplinkybėms, gali būti panaudoti strateginiam planavimui, tokiu būdu suteikiant ženklų konkurencinį pranašumą. Įžvalgos, įgautos verčiant neapdorotus duomenis žiniomis, leidžia įmonei augti, iš anksto pastebint barjerus bei nepraleidžiant esminės informacijos.

Mūsų klientai

Unipark logo
Shippersys logo

Mūsų projektai

Rytojus priklauso lyderiams. Siekiate jais būti?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.Learn more

Exit icon