Have not found what you were looking for?
Do not miss a chance to take a deeper look into software development!
Take me back

Krizinių situacijų valdymo IT sprendimai

Išankstinio perspėjimo ir krizinių situacijų valdymo IT platforma, skirta operatyviam galimų grėsmių suvaldymui.

Vienas svarbiausių šiandieninio pasaulio iššūkių yra nacionalinio saugumo užtikrinimas, užkertant kelią galimiems rizikos veiksniams. Mūsų profesionalų sukurtas išankstinio perspėjimo ir krizinių situacijų valdymo IT sprendimas yra prevencinė priemonė, skirta įstaigų ar organizacijų apsaugojimui nuo galimų išpuolių ir ekstremalių situacijų.

Tai sprendimas, užtikrinantis tinkamą krizių valdymą bet kurioje šalyje ir taip prisidedantis prie tarptautinio regioninio stabilumo. Asmuo, patekęs į ekstremalią situaciją ir esantis sistemos veikimo zonoje, gali išsiųsti pavojaus signalą. Tokiu būdu suaktyvintas mechanizmas itin operatyviai reaguoja į situaciją, siunčia pranešimus reikiamoms institucijoms, tiksliai fiksuoja bet kokią gaunamą informaciją, atlieka komunikacijos funkciją ir padeda užkirsti kelią neigiamiems padariniams.

Technologijos

Įgyvendinimas

Šio sprendimo įgyvendinimo etapai priklauso nuo pradinės analizės rezultatų. Jeigu jos metu paaiškėja, kad klientų pozicionavimo sprendimai yra tapatūs, tokiu atveju diegimo etapas supaprastėja iki serverio paruošimo darbų. Tačiau esant būtinos įrangos nesutapimams, jau reikalingi papildomi integraciniai paruošiamieji darbai.

Nuolat modernėjant ir atsinaujinant programinei įrangai, siūlome ne tik sistemos diegimo, bet ir priežiūros, palaikymo bei vystymo paslaugas.

Rytojus priklauso lyderiams. Siekiate jais būti?

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.Learn more

Exit icon