Have not found what you were looking for?
Do not miss a chance to take a deeper look into software development!
Take me back

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.Learn more

Exit icon

Komunikacijos platforma FamWeek

Sukurta ikimokyklinio ugdymo įstaigų komunikacijos platforma, stiprinanti vaikų saugumą Norvegijoje.

Situacija

Situacija

Norvegijos kompanija ieškojo inovatyvaus web įrankio, kuris užtikrintų patikimą, greitą ir efektyvų ryšių valdymą tarp tėvų ir ugdymo įstaigų, supaprastintų komunikacijos bei informacijos administravimą tarp skirtingų suinteresuotų šalių ir institucijų, būtų lengvai adaptuojamas kiekvieno jos vartotojo poreikiams ir veiktų kaip prevencinė vaikų saugumo priemonė.

Sprendimas

Sprendimas

Baltic Amadeus sukūrė Drupal 7 pagrindu veikiantį sprendimą, pritaikytą Android ir iOS išmaniosioms platformoms. Šis įrankis į vieningą informacijos koordinavimo sistemą sujungė visas iki šiol įstaigų naudotas skirtingas komunikacines priemones. Jo sukūrimui buvo panaudotos naujausios CentOS Linux, PHP, HTML5, Apache, MySQL, CSS, Javascript ir kt. technologijos. Įdiegta pranešimų ir informacijos siuntimo į mobiliuosius įrenginius sistema (push notification), leidžianti greičiau ir efektyviau apsikeisti informacija, sukurtas patogus užimtumo kalendoriaus valdymas ir jo integracijos galimybės, supaprastintas asmens informacijos įrašų valdymas.

Sukurta vertė

Sukurta vertė

Sukurtas web sprendimas ir mobilioji aplikacija FamWeek supaprastino ir palengvino užimtų šeimų kasdienybę. Sukurtos sistemos dėka, ją naudojančios organizacijos gali lengvai atlikti esamų ir naujų narių asmeninės informacijos apžvalgą ar registraciją, valdyti atsiskaitymus už suteiktas paslaugas, rašyti ir gauti žinutes, dalintis vaizdo medžiaga, kalendoriaus įrašais ir kt. Tuo tarpu tėvai gali būti tikri, kad nepraleis jiems siunčiamos aktualios informacijos ir ras ją vienoje vietoje, apie svarbius įvykius gaus pranešimus į mobiliuosius įrenginius, galės keisti vaikų užimtumo veiklas, susieti jų užimtumo kalendorių su šeimos kalendoriumi, komunikuoti tiek su ugdymo įstaiga, tiek ir su kitais tėvais, kurti įvykius, inicijuoti bendrus renginius ir pan. Nuo atvykimo į įstaigą iki išvykstant iš jos, atsakingi asmenys sistemoje privalo pažymėti apie pasikeitusią vaiko buvimo vietą. Tėvai, gaudami apie tai pranešimus, yra nuolat informuojami ir gali būti tikri dėl savo vaikų saugumo.