Have not found what you were looking for?
Do not miss a chance to take a deeper look into software development!
Take me back

Nuotolinių IT paslaugų centras

Resursus valdome taikydami geriausias nuotolinio IT paslaugų centro praktikas, taip užtikrindami greitą reakciją į rinkos pokyčius.

Nuotolinių IT paslaugų centras – tai specialiai Jums, iš aukštos kvalifikacijos programuotojų, techninių projektų vadovų, verslo analitikų, sistemų architektų ir kt. suformuota profesionalų komanda, įgyvendinanti Jūsų IT poreikius. Fiksuotos mėnesinės įmokos arba fiksuotų valandų skaičiaus principu veikianti paslauga gali apimti analizės, sistemų projektavimo, kūrimo ir modernizavimo darbus, 24x7 priežiūros paslaugas, sistemų ir duomenų integraciją, kokybės užtikrinimą ir t.t. Ši paslauga leidžia mažinti investicijas į žmogiškuosius išteklius ir naudoti tik tuos resursus, kurių reikia ir kada reikia.

  Take a deeper look!

  Learn how we can accelerate your business with software development.

  Download
  Booklet picture

  Įgyvendinimas

  • Nuotolinių it paslaugų centro sprendimų įgyvendinimas susideda iš:
  • Pradinio kontakto - pirminės bendradarbiavimo vizijos ir strategijos formavimo.
  • Darbinės sesijos (angl. workshop) - susitikimo, ar jų serijos, siekiant išgryninti produkto viziją, sutarti dėl preliminarios projekto apimties bei sudėlioti jo etapus.
  • Pasiūlymo paruošimo - darbinės sesijos rezultatų aprašymo pasiūlyme, susidedančiame iš komandos struktūros, atsakomybių, bendradarbiavimo ir įgyvendinimo etapų bei artimiausių veiksmų plano.
  • Sutarties pasirašymo - projekto įgyvendinimo pradžios patvirtinimo, pasirašant sutartį, atitinkančią pateikto pasiūlymo sąlygas.

  Mūsų klientai

  Klientai, kurie mums patikėjo savo IT centrus.

  Star Information Systems logo
  Balticquality logo
  DNB logo
  Shippersys logo
  SEB logo
  Luminor logo
  Simcom logo
  TIC logo

  Rytojus priklauso lyderiams. Siekiate jais būti?

  This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.Learn more

  Exit icon